donate

حمایت مالی از mcoino

دوست عزیز در صورتیکه از آموزشها و مقالات این سایت راضی هستید با حمایت خود مارا در ارائه خدمات بیشتر و توسعه سایت همراهی کنید

شما میتوانید با هر مقدار که در نظر داردی از ما حمایت کنید . وجه مادی این حمایت در مقابل انرژی و حمایتی که زا شما به ما میرسد خیلی اهمیت ندارد

  • Bitcoin
Scan to Donate Bitcoin to bc1q4xgqam8sghq9lax4m5x8c7uqnm4nfqgfmvdj8t

کمک خود با ارز Bitcoinبه این ارز بفرستید

با اسکن QR ویا کپی ادرس کیفپول در ولت خودکمک خودرا با ارز مورد نظر ارسال کنید Bitcoin